ในวันที่ใคร ๆ ก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้ส่งสาร เราจะสื่อสารเพื่อส่งต่อแนวความคิดของเราอย่างไรให้แตกต่างและน่าสนใจ คุณเก่ง - สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม ผู้ก่อตั้ง RGB72  - Creative Agency  และงาน Creative Talk Conference จะชวนเรามาใช้เทคนิค 6 คำถาม กับอีก 3 สิ่งที่ต้องมี เพื่อเปลี่ยนตัวเราให้กลายเป็นผู้ที่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถส่งมอบแนวความคิดใหม่ ๆ ในวิธีที่คาดไม่ถึง