เพราะนักเล่าเรื่องที่ทรงพลัง สามารถเปลี่ยน information เป็น emotion  โน้มน้าวให้คนฟังเชื่อตามสิ่งที่เล่าจนยินยอมพร้อมใจทำในสิ่งที่เขาเชื่อแบบหมดใจ    แต่จะเล่ายังไงให้คนอยากร่วมเดินทางไปกับเราตั้งแต่จุดแรก ไปยังจุดหมายปลายทาง? 

คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน   License holder and Curator   Glow Story  ผู้เชี่ยวชาญการเล่าเรื่องจะขอชวนทุกคนมาลองเป็นไกด์นำทางคนฟัง กับกระบวนการ 5 ขั้นที่จะทำให้คนฟังอยากออกเดินทางไปกับเรา!!  ในหัวข้อ Journey of Storytellers   "เส้นทางนักเล่าเรื่อง"   เพราะการเล่าเรื่อง มีพลังมากกว่าที่คุณคิด!