เพราะยุคดิจิทัลคือยุคของ Influencer   แม่สไปรท์ บะบะบิ  จึงอยากจะชวนน้อง ๆ Gen Z มาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์  เพื่อสร้างโอกาสที่มากกว่าแค่เอาตัวรอด